THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5682108
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4680221
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3167657
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3131036
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3120167
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2647158
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2613241
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2371986