Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Tìm kiếm

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  8 khách và 2 thành viên
 • Đinh Minh Phuoc
 • Trần Thị Mỹ Thắm
 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 15. Women in society

  Thumbnail2
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Học trực tuyến bài giảng SCORM
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Minh Thảo
  Ngày gửi: 21h:53' 04-02-2015
  Dung lượng: 4.7 MB
  Số lượt tải: 372
  Số lượt thích: 3 người (trương hải biên, Phạm Thị Lành, Đặng Tú Quyên)
  Chú ý: Khi học bài này, bạn hãy bật loa để có thể nghe được lời giảng. Nếu bật loa mà vẫn không nghe thấy tiếng, xin mời xem hướng dẫn tại đây.
  No_avatar
  Romance & Marriage
   
  Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã được học 5 chủ điểm từ vựng khác nhau rồi. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với các từ liên quan đến chủ đề tình yêu và hôn nhân vô cùng lý thú và bổ ích các bạn nhé!
   
  I. Romance
   
   
   
   
  Fall / be in love (with smb): 
  /fɔːl ɪn lʌv/
  v. phr.
  Yêu ai đó
  Jane has been in plenty of passionate relationships before. But it was only when she met her current partner that she fell head over heels in love. 
  Unrequited love: 
  /ˌʌnrɪˈkwaɪtɪd lʌv/
  n. phr.
  Tình đơn phương
  While nothing beats the burst of happiness that true mutual love can give you, nothing can feel as painful as experiencing unrequited love. 

   

  Have genuine feeling (for smb / smt): 
  /hæv ˈdʒenjuɪn ˈfiːlɪŋ/
  v. phr.
  Có tình cảm (với ai đó)
  Don’t jump into a relationship unless you are 100% sure that you have genuine feelings for the other person. This is where so many partnerships go terribly wrong. 
  Show affection (for smb / smt): 
  /ʃoʊ əˈfekʃn/
  v. phr.
  Thể hiện tình cảm
  Expressing love or a feeling of closeness is not always easy. Some people are naturally reserved and struggle to show affection to their loved ones. 
  Have a date (with smb): 
  /hæv eɪ deɪt/
  v. phr.
  Hẹn hò (ai đó)
  Last night I had a date with the cutest girl I’ve ever seen. When I dropped her home after, she gave me a kiss and said she really wants to see me again. I’m so happy! 
  Flirt (with smb): 
  /flɜːrt/
  v.
  Tán tỉnh (ai đó)
  My mother said when I was a little kid, I used to smile and whistle at all the pretty girls who walked by, and I flirted with the ones who came over to talk to me. 
  Have a love affair (with smb): 
  /Hæv eɪ lʌv əˈfer/
  v. phr.
  Có mối quan hệ tình cảm (với ai đó)
  Almost every woman dreams of having a great love affair with a man, the kind that lights the fire of love and passion in their hearts, such as the one portrayed in the movie – The Notebook. 
  Fancy smb: 
  /ˈfænsi/
  v.
  Thích, phải lòng ai đó
  Sometimes I think she fancies me, but sometimes I think she’s just amusing herself with me. What should I do now because I really fancy her? 
  Move in (with smb): 
  /muːv ɪn/
  v. phr.
  Chuyển đến sống chung (với ai đó)
  In the early 1970s, when I moved in with my girlfriend, there were only 520,000 cohabiting couples in the U.S. Today there are almost 4.75 million. 
  II. Wedding:
   
   
   
  Get / be engaged (to smb): 
  /ɪnˈɡeɪdʒd/
  v. phr.
  Đính hôn (với ai đó)
  Kelly Clarkson, who became the first contestant to win American Idol a decade ago, got engaged to her boyfriend Brandon Blackstock in December, 2012. 
  Get / be married (to smb): 
  /ˈmærid/
  v. phr.
  Kết hôn (với ai đó)
  Britain’s Prince William and his fiancée Kate Middleton got married in April, 2011. They chose Westminster Abbey for the location of their big day. 
  Get / be divorced (to smb): 
  /dɪˈvɔːrst/
  v. phr.
  Ly dị (với ai đó)
  Many people were surprised when they heard the news that Jennifer Lopez and her husband, Marc Anthony got divorced after a seven – year – marriage. 
  Propose (to smb): 
  /prəˈpoʊz/
  v.
  Cầu hôn (ai đó)
  If you’re in the mood to go down on one knee and propose to your girlfriend, you need to plan the event to be a personal and memorable occasion for you both. 
  Plan one's wedding: 
  /Plæn ðə ˈwedɪŋ/
  v. phr.
  Chuẩn bị đám cưới
  Despite her father-in-law's admission that the couple plan to marry “in a very beautiful city” - Keira admitted they are struggling to actually plan their wedding. 
  Call off one's wedding: 
  /kɔːl ɔːf ðə ˈwedɪŋ/
  v. phr.
  Hoãn đám cưới
  Yesterday we found out that Jay Cutler called off his upcoming wedding to fiancée Kristin Cavallari, allegedly due to Kristin's jealousy over another woman. 
  Invite guest (to attend a wedding): 
  /ɪnˈvaɪt ɡest/
  v. phr.
  Mời khách (tới tham dự lễ cưới)
  One of the hardest things brides and grooms have to do before their wedding is choosing who to invite as guests to attend the wedding. 
  Perform a wedding ceremony:
  /pərˈfɔːrm ˈwedɪŋ ˈserəmoʊni/
  v. phr.
  Tiến hành hôn lễ
  I can remember how frightened I was when I performed my very first wedding ceremony. I was still in my 20's, and it was a daunting task. 
  Exchange of vows: 
  /ɪksˈtʃeɪndʒ əv vaʊz/
  v. phr.
  Trao đổi lời thề
  The most important part of a Catholic wedding is the exchange of vows. These words form the covenant that establishes the couple’s marriage. 
  Wedding toast: 
  /ˈwedɪŋ toʊst/
  n. phr.
  Lời chúc mừng đám cưới
  If you're one of those people who get tongue-tied when you stand up in front of a crowd, the thought of giving a wedding toast probably makes you run for the hills in fear! 
  Go (to s.w) for honeymoon: 
  /ˈhʌnimuːn/
  v. phr.
  Đi (đâu đó) hưởng tuần trăng mật
  Channing Tatum and his wife went to an Indonesian island for their honeymoon. The island is known for its endless beaches, rich cultural traditions and excellent spa facilities. 
  Celebrate a wedding anniversary: 
  /ˈselɪbreɪt ˈwedɪŋ ˌænɪˈvɜːrsəri/
  v. phr.
  Tổ chức kỷ niệm ngày cưới
  People celebrate their wedding anniversary to build up a store of happy memories. But it doesn’t mean that you have to do what every other couple does or spend lots of money to commemorate the special occasion.
  III. Separation and Divorce:
   
   
   
  Be unfaithful (to smb): 
  /ʌnˈfeɪθfl/
  adj.
  Không chung thuỷ
  The more money a husband makes, the more likely he is to be unfaithful because having more money tends to attract more women who would be happy to play mistress. 
  Cheat (on smb): 
  /tʃiːt/
  v.
  Lừa dối (ai đó)
  My girlfriend of four years is cheating on me. I’m sure of it because I have found many clues that she is. But when I confronted her about it, she just denied it. 
  Commit adultery: 
  / kəˈmɪt əˈdʌltəri /
  v. phr.
  Ngoại tình
  One night I saw my friend's wife on a date with another guy. I can't imagine why she would commit adultery when she has a loving and caring husband. 
  Have a row: 
  /hæv eɪ roʊ/
  v. phr.
  Cãi nhau
  A: Why are you late for the party?
  B: I was having a row with my girlfriend.
  We’re always fighting! 
  Fall out (with smb): 
  /fɔːl aʊt/
  phr. v.
  Chia tay (với ai đó)
  I don't want to fall out with you over something so small, but I feel that you truly hurt me inside, and I can no longer trust you. I don’t think we can repair our relationship. 
  Break off a relationship: 
  /breɪk ɔːf eɪ rɪˈleɪʃnʃɪp/
  phr. v.
  Chấm dứt mối quan hệ
  Some people might have been in a caring, committed and romantic relationship, but broke it off because they weren’t ready for marriage. 
  Break up (with sb): 
  /breɪk ʌp/
  phr. v.
  Chia tay (với ai đó)
  That couple’s relationship is on the rocks. They have actually broken up multiple times in the last few months. 
  Make up (with smb): 
  /meɪk ʌp/
  phr. v.
  Làm lành (với ai đó)
  Partners that stay together for the long haul usually figure out a way to make up after a fight, move on and maintain the strength of their relationship. 
  Separate (from smb): 
  /ˈseprət/
  v.
  Chia tay, ly thân (với ai đó)
  Anna prepared divorce papers to separate from her long term marriage to Tom because of his adultery with his assistant. 
  Dissolve a marriage: 
  /dɪˈzɑːlv eɪ ˈmærɪdʒ/
  v. phr.
  Chấm dứt hôn nhân
  When any celebrity or non – celebrity couple decides to dissolve their marriage, they must resolve a number of complicated legal and financial issues. 
  Leave husband / wife: 
  /liːv/
  v. phr.
  Bỏ chồng, bỏ vợ
  Making the decision to leave your husband is life changing, and there are several factors to consider, especially if children are involved. 
  Get custody (of the children):
  /ˈkʌstədi/
  v. phr.
  Giành được quyền nuôi con
  A parent who wants to get custody of a child should be prepared for a possible custody battle in court. 
  Lose custody (of the children): 
  /luːz ˈkʌstədi/
  v. phr.
  Mất quyền nuôi con
  Parents may lose custody of their children if they have been found guilty of abusing them physically, sexually or psychologically. 
  Pay alimony (to ex-wife / husband):
  /peɪ ˈælɪmoʊni/
  v. phr.
  Trả tiền cấp dưỡng (cho vợ, cho chồng)
  In general, if one spouse earns more money than the other spouse, he/she may have to pay alimony to his/her ex-wife/ex-husband. 
  Pay child support (to ex-wife / husband): 
  /peɪ tʃaɪld səˈpɔːrt/
  v. phr.
  Trả tiền nuôi con (cho vợ, cho chồng)
  The amount you must pay for child support depends on how much you earn based on your income from either the previous year or two years before. 
   
  IV. Practice
   
   
  No_avatarf

  Lưỡng lự

   

   
  Gửi ý kiến

  GÓC HỖ TRỢ  (2 bài)

  12069421

  Hướng dẫn đóng gói bài giảng e-learning đúng chuẩn SCORM

  Hiện nay một số bài giảng e-learning sau khi đóng gói mở trên máy tính cá nhân thì chạy bình thường, nhưng khi chia sẻ trên các hệ thống như trang http://hoctructuyen.violet.vn thì lại không chạy được, nguyên nhân có thể là do chúng ta đóng gói sản phẩm chưa đúng theo chuẩn SCORM. Bài viết sau hướng dẫn các...