Tìm kiếm

Quảng cáo

 • Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Thông tin thành viên

  Photo
  Họ và tên ThS. Đinh Hải Minh
  Giới tính Nam
  Website http://minhdh.violet.vn
  Chức vụ Chuyên viên Sở
  Đơn vị Công ty Cổ phần Mạng Giáo dục Bạch Kim
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
  Đã đưa lên 614 tài liệu (xem danh sách)
  Đã tải về 2277 tài liệu (xem danh sách)
  Bình luận 164 ý kiến (xem chi tiết)
  Điểm số 1288599 (xem chi tiết)

  Nhắn tin cho người này