Tìm kiếm

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lan Chi
Giới tính Nữ
Email lanchidth@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Nguyễn Thị Kim Hòa, Trần Đăng Cường
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 267 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 161 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này