Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Tiểu học > Lớp 2 > Luyện từ và câu >


Tuần 3. Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì? (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Tuần 8. Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy (7 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 10. MRVT: Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi (5 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 11. MRVT: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 13. MRVT: Từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Tuần 14. MRVT: Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Tuần 15. Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? (7 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Tuần 17. MRVT: Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 20. MRVT: Từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Tuần 21. MRVT: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu? (4 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Tuần 22. MRVT: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 23. MRVT: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào? (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 24. MRVT: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 26. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 27. Ôn tập Giữa Học kì II (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 28. MRVT: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy (2 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Tuần 31. MRVT: Từ ngữ về Bác Hồ. Dấu chấm, dấu phẩy (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 32. Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Tuần 34. Từ trái nghĩa. MRVT: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (5 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Các e-learning chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Word-logo