Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Luyện từ và câu >


Tuần 1. Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 3. So sánh. Dấu chấm (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 4. MRVT: Gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 5. So sánh (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Tuần 6. MRVT: Trường học. Dấu phẩy (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 10. So sánh. Dấu chấm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì? (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 13. MRVT: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Tuần 14. Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh (6 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 17. Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? Dấu phẩy (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 20. MRVT: Tổ quốc. Dấu phẩy (3 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Tuần 21. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 22. MRVT: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Tuần 23. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 25. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 26. MRVT: Lễ hội. Dấu phẩy (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 29. MRVT: Thể thao. Dấu phẩy (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 30. Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 31. MRVT: Các nước. Dấu phẩy (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Tuần 32. Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 34. MRVT: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (2 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon