Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Luyện từ và câu >


Tuần 1. Cấu tạo của tiếng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 1. Luyện tập về cấu tạo của tiếng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 2. Dấu hai chấm (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láy (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọng (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 6. Danh từ chung và danh từ riêng (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Tuần 8. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 9. Động từ (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 11. Luyện tập về động từ (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 11. Tính từ (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 12. MRVT: Ý chí - Nghị lực (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 15. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 19. Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Tuần 19. MRVT: Tài năng (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Tuần 20. Luyện tập về câu kể Ai làm gì? (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Tuần 20. MRVT: Sức khoẻ (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 21. Câu kể Ai thế nào? (4 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Tuần 21. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Tuần 22. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 22-23. MRVT: Cái đẹp (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 23. Dấu gạch ngang (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Tuần 24. Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? (5 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm (5 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 27. Câu khiến (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 29. Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 31. Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 33. MRVT: Lạc quan - Yêu đời (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 34. MRVT: Lạc quan - Yêu đời (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các e-learning chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0