Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Luyện từ và câu >


Tuần 1. Từ đồng nghĩa (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Slide0

 • Tuần 1-2-3. Luyện tập về từ đồng nghĩa (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 2. MRVT: Tổ quốc (4 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Từ trái nghĩa (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 5. MRVT: Hoà bình (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 5. Từ đồng âm (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 7. Từ nhiều nghĩa (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩa (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 9. Đại từ (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 12-13. MRVT: Bảo vệ môi trường (8 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 14. Ôn tập về từ loại (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Tuần 15. MRVT: Hạnh phúc (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 19. Câu ghép (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Tuần 19. Cách nối các vế câu ghép (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 20-21. MRVT: Công dân (11 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (8 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Tuần 23-24. MRVT: Trật tự - An ninh (4 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Tuần 24. Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng (2 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Tuần 25. Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 30. MRVT: Nam và nữ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail