Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Trung học cơ sở > Ngữ văn > Ngữ văn 8 >


Bài 2. Trong lòng mẹ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 6. Cô bé bán diêm (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Chiếc lá cuối cùng (6 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Hai cây phong (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Phương pháp thuyết minh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 14. Dấu ngoặc kép (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Ông đồ (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Câu nghi vấn (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Quê hương (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Khi con tu hú (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 20. Tức cảnh Pác Bó (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Câu cầu khiến (4 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Bài 20. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Câu trần thuật (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Bài 22. Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Câu phủ định (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 23. Hịch tướng sĩ (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Hành động nói (5 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Bài 24. Hành động nói (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 26. Thuế máu (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Hội thoại (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Lựa chọn trật tự từ trong câu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 28. Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail