Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Trung học cơ sở > Sinh học > Sinh học 9 >


Bài 2. Lai một cặp tính trạng (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7. Bài tập chương I (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Bài 10. Giảm phân (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. ADN (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. ADN và bản chất của gen (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Prôtêin (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Đột biến gen (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Di truyền học với con người (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 34. Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 46. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 48. Quần thể người (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 49. Quần xã sinh vật (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Bài 50. Hệ sinh thái (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 63. Ôn tập phần Sinh vật và môi trường (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail