Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Tiếng Anh 6 >


Unit 1. My new school. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. My new school. Lesson 7. Looking back & project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 2. My home. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 1. Language (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 2. Skills (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Unit 5. Natural wonders of the word. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Natural wonders of the word. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Unit 6. Our Tet holiday. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Unit 6. Our Tet holiday. Lesson 2. A closer look 1 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Television. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Unit 8. Sports and games. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Sports and games. Lesson 2. A closer look 1 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Sports and games. Lesson 3. A closer look 2 (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Unit 8. Sports and games. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 8. Sports and games. Lesson 7. Looking back & project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the world. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the world. Lesson 3. A closer look 2 (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the world. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the world. Lesson 7. Looking back & project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3. (7-8-9). Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Unit 10. Our houses in the future. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 10. Our houses in the future. Lesson 7. Looking back & project (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Unit 11. Our greener world. Lesson 7. Looking back & project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (20 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Các e-learning chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon