Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Tiếng Anh 6 (Sách cũ) >


Unit 1. Greetings (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 2. At school (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. At home (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 4. Big or small? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Places (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Your house (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 8. Out and about (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. The body (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Staying healthy (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. What do you eat? (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Sports and pastimes (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 13. Activities and the seasons (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 14. Making plans (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 15. Countries (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 16. Man and the environment (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail