Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Tiếng Anh 7 >


Unit 1. My hobbies. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 1. My hobbies. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 1. My Hobbies. Lesson 7. Looking back & project (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 1. Language (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Unit 4. Music and Arts. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Traffic. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 7. Traffic. Lesson 2. A closer look 1 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Unit 8. Films. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 8. Films. Lesson 7. Looking back & project (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Unit 9. Festivals Around the World. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3. (7-8-9). Lesson 1. Language (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 2. A closer look 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 4. (10-11-12). Lesson 1. Language (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Ngoài chương trình SGK (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Scorm-icon