Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Tiếng Anh 8 (Sách cũ) >


Unit 1. My friends (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Unit 2. Making arrangements (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. At home (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Study habits (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. The young pioneers club (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 7. My neighborhood (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Country life and city life (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Unit 10. Recycling (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Traveling around Vietnam (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 12. A vacation abroad (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 13. Festivals (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail