Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Tin học >


Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Chương I. Bài 2. Thông tin xung quanh ta (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. Bài 4. Chuột máy tính (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. Bài 5. Máy tính trong đời sống (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. Bài 1. Trò chơi Blocks (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. Bài 3. Trò chơi Sticks (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. Bài 1. Tập gõ các phím ở hàng cơ sở (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. Bài 1. Tập tô màu (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. Bài 3. Vẽ đoạn thẳng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. Bài 4. Tẩy, xóa hình (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. Bài 5. Di chuyển hình (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. Bài 6. Vẽ đường cong (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương V. Bài 2. Chữ hoa (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương V. Bài 3. Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương V. Bài 4. Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương V. Bài 6. Luyện gõ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương V. Bài 7. Ôn tập (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (40 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Scorm-icon