Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Tiểu học > Lớp 2 > Toán học >


Ôn tập các số đến 100 (5 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Đề - xi - mét (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 9 cộng với một số: 9 + 5 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Bài toán về nhiều hơn (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • 7 cộng với một số: 7 + 5 (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • 47 + 5 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Bài toán về ít hơn (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Bảng cộng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Lít (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Tìm một số hạng trong một tổng (1 bài)
 • Thumbnail

 • 51 - 15 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • 15, 16,17,18 trừ đi một số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Ôn tập về hình học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép nhân (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Thừa số - Tích (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Bảng nhân 3 (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 4 (10 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 5 (9 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Phép chia (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng chia 2 (5 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Một phần hai (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Số bị chia - Số chia - Thương (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Bảng chia 3 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Tìm một thừa số của phép nhân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng chia 4 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Một phần tư (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Một phần năm (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Giờ, phút (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Tìm số bị chia (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Số 1 trong phép nhân và phép chia (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các số có ba chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • So sánh các số có ba chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép nhân và phép chia (2 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Luyện tập Trang 6 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 43 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Luyện tập Trang 70 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 75 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Luyện tập chung Trang 81 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 104 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 105 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 111 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Luyện tập Trang 134 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (16 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Thumbnail