Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Toán học >


Ôn tập các số đến 100 000 (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Biểu thức có chứa một chữ (1 bài)
 • Thumbnail

 • So sánh các số có nhiều chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Dãy số tự nhiên (2 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Bảng đơn vị đo khối lượng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tìm số trung bình cộng (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Biểu đồ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng (3 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Phép trừ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tính chất giao hoán của phép cộng (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (1 bài)
 • Thumbnail

 • Hai đường thẳng vuông góc (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Hai đường thẳng song song (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Tính chất giao hoán của phép nhân (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia cho số có một chữ số (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chia cho số có hai chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Dấu hiệu chia hết cho 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Dấu hiệu chia hết cho 5 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Dấu hiệu chia hết cho 9 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Hình bình hành (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Diện tích hình bình hành (5 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Phân số (6 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phân số và phép chia số tự nhiên (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Phân số bằng nhau (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Rút gọn phân số (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Quy đồng mẫu số các phân số (1 bài)
 • Scorm-icon

 • So sánh hai phân số cùng mẫu số (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • So sánh hai phân số khác mẫu số (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Phép cộng phân số (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép trừ phân số (2 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Phép nhân phân số (2 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Tìm phân số của một số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Hình thoi (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Diện tích hình thoi (3 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về số tự nhiên (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phân số (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về Tìm số trung bình cộng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 4 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Luyện tập Trang 128 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 133 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Luyện tập chung Trang 138 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 139 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 144 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (15 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các e-learning chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0