Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Trung học cơ sở > (13 thư mục)


Toán học (574 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Ngữ văn (406 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Tiếng Anh (283 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Vật lý (328 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Hóa học (186 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Sinh học (164 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Địa lý (179 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Lịch sử (117 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tin học (323 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Công nghệ (81 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • GDCD - GDNGLL (66 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Âm nhạc (48 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Mĩ thuật (70 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon