Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Tự nhiên và Xã hội >


Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Nên thở như thế nào? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Phòng bệnh đường hô hấp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7. Hoạt động tuần hoàn (2 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Bài 12. Cơ quan thần kinh (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Các thế hệ trong một gia đình (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Một số hoạt động ở trường (7 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Bài 26. Không chơi các trò chơi nguy hiểm (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27-28. Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Bài 33. An toàn khi đi xe đạp (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 36. Vệ sinh môi trường (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 38. Vệ sinh môi trường (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 40. Thực vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 41. Thân cây (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 43. Rễ cây (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 44. Rễ cây (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 45. Lá cây (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Bài 46. Khả năng kì diệu của lá cây (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 47. Hoa (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 48. Quả (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 49. Động vật (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 50. Côn trùng (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 52. Cá (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 53. Chim (9 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 55. Thú (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các e-learning chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Word-logo