Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lý > Vật lý 6 >


Bài 1. Đo độ dài (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Bài 9. Lực đàn hồi (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Máy cơ đơn giản (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Mặt phẳng nghiêng (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Đòn bẩy (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail