Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Thông tin thống kê bài giảng

30 lượt học
1.2 lượt / người học
59 phút
2 phút / lượt học

Danh sách người học: (22 người)

Tên người học Thời gian học
(phút)
Điểm số
(/10)
Hồ Thanh Tuấn 0 0
Vũ Việt Thành 3 0
Lý Thị Kim Lễ 0 0
Nguyễn Văn Hinh 0 0
Nguyễn Hoàng Bình 0 0
Đăng Thị Phượng 0 0
Trần Thị Kim Hoa 0 0
Nguyễn Sĩ Phông 0 0
Nguyễn Đức Phúc 0 0
Nguyễn Quốc Việt 0 0
Lê Minh Khang 0 0
Trần Minh Anh 0 0
Vũ Thị Ngọc Huyền 19 0
Nguyễn Thị Thanh 0 0
Lương Thị Nhạn 1 0
Trần Thị Kim Huệ 0 0
Nguyễn Thị Hương Giang 0 0
Nguyễn Thảo Nguyên 0 0
Phạm Hồng Chuyên 0 0
Nguyễn Văn Hướng 0 0
Trần Minh Ngọc 2 0
Phạm Linh Linh 34 0

Chi tiết bài giảng: (2 nội dung)

Tên mục Số người học Thời gian học
(phút)
Điểm trung bình
(/10)
Playing the Game 22 59 0
Quiz 4 0 0
Chú ý: Khi học bài này, bạn hãy bật loa để có thể nghe được lời giảng. Nếu bật loa mà vẫn không nghe thấy tiếng, xin mời xem hướng dẫn tại đây.
No_avatarf

Thông tin dự án Waterpoint Nam Long cập nhật liên tục.

 
Gửi ý kiến