Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Ý kiến của thành viên nguyễn thị mai lan


22:07 21/08/15:  hay lắm...
18:25 07/04/15:  hay, nhưng ko cho ví dụ cụ thể về cơ...
16:13 02/04/15:  bài ko hay. Vì tựa đề bài cứ lập đi...
23:10 23/03/15:  Tai lieu nay rat hay...
22:39 23/03/15:  Bài hay quá...
21:10 23/03/15:  bài dở quá ...
20:55 27/02/15:  bài giảng ko hay!!! ...
22:13 05/02/15:  bài hay lắm...
21:11 03/02/15:  tác giả nên viết đầy đủ và cho biết kết...
21:35 02/02/15:  bài cũng hay đó!!! ...
22:06 01/02/15:  Bài cũng tạm được! ...
21:25 01/02/15:  Bài cũng hay. Nhưng còn về bố cục vẫn còn...
14:28 01/02/15:  chán quá! bài gì đâu mà dở ẹt!!! ...