Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Kỳ Sơn 1
Quận/huyện Huyện Tân Kỳ
Tỉnh/thành Nghệ An
Giới thiệu Kỳ Nam, ngày 19 tháng 1 năm 2017 Tổ trưởng Ng. Thị Hồng Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 780 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4522 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này