Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

1038074.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Bùi Hữu Bến
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Đông Quan
Quận/huyện Huyện Đông Hưng
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Nguyễn Phương, Trần Văn Toàn
Đã đưa lên 84 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 28741 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 122 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17971 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này