Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

1042111.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên NGND. Nguyễn Thị Huế
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu sinh viên
Xác thực bởi Phạm Thu Lê, Doãn Thi Hoa
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 405 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này