Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thanh Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chuế Lưu
Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 160 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 930 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này