Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

1046996.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Phạm Văn Hà
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trực Phú
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Xác thực bởi Vũ Túy Phương, Nguyễn Quốc Huyến
Đã đưa lên 61 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1563 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15460 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này