Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Mỹ Chi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thạnh Đức
Quận/huyện Huyện Bến Lức
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 351 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 705 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này