Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Chí Linh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Chánh An A
Quận/huyện Huyện Mang Thít
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 163 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1074 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này