Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thành Tiến
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bến Tre
Quận/huyện Thành phố Phúc Yên
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu chưa có thành tích gì nổi bật
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 28 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1548 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29569 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này