Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

114368.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Bùi Thị Dương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Him Lam
Quận/huyện Thành phố Điện Biên Phủ
Tỉnh/thành Điện Biên
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp thành phố
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 47 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4176 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 18 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24735 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này