Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Thị Thu Hiền
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngohien104
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cao Minh
Quận/huyện Thị xã Phúc Yên
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Nguyễn Đức Hùng
Đã đưa lên 103 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 294 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 114 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 35610 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này