Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Hồng Sơn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vohongson1974
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Diễn Hải
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Xuân Long
Đã đưa lên 790 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 62 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1152 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 127346 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này