Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Vĩnh Phú
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vinhphu9882
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Mỹ
Quận/huyện Huyện Phú Tân
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Đỗ Hoài Nam, Trọng Nhân Ran Zone
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1009 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7215 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này