Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Hoa Ban Tông Lạnh 1
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Xác thực bởi Trường Mn Hoa Ban, Đỗ Thị Dung
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 485 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 106 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này