Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phan Thị Hồng Thương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Thành
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Trần Thị Tuyết, Trần Thị Tuyết
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 389 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 304 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này