Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giám đốc Sở
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 62 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3844 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này