Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giám đốc Sở
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 36 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1255 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này