Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thanh Tình
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Phổ
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Lê Thị Thu Hằng, Cao Thị Sen
Đã đưa lên 25 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 105 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 548 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này