Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Trần Thị Phương Trinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Uyên Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Uyên
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 33 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 141 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5851 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này