Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Liên
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Lê Thị Tú, Lê Thị Tú
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 193 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 816 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này