Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên hồ minh huy
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn
Quận/huyện Thị xã Sầm Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 22 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này