Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Ngọc Thắng
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Học viện Bưu chính Viễn Thông
Quận/huyện Quận Hà Đông
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Giảng viên Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này