Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên phạm thị minh nhật
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên
Quận/huyện Huyện Tân Uyên
Tỉnh/thành Bình Dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 121 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1603 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này