Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên GS. ThS. NGƯT. Lê Việt Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Sở
Đơn vị công ty TNHH Phế liệu Việt Đức
Tỉnh/thành Bình Dương
Giới thiệu https://phelieuvietduc.com/
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 61 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này