Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. NGÔ THÙY LINH
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn
Quận/huyện Thị xã Sầm Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 157 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 672 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này