Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

1296117.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Đỗ Thị Thanh Chúc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hồng Châu
Quận/huyện Thành phố Hưng Yên
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4213 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7844 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này