Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Năng Huy
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Thọ Nguyên
Quận/huyện Huyện Thọ Xuân
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Giới thiệu Bằng : Cử nhân khoa học và quản lý giáo dục. thành tích cao nhất : chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Ninh Đình Tuấn, Ninh Đình Tuấn
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1435 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 167 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này