Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lý Thị Như Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thị trấn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Xác thực bởi Lê Phước Bình, Nguyễn Thị Hoa
Đã đưa lên 1020 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2105 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 146905 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này