Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Trần Thạch Ý Nhi
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Trà Vinh
Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
Tỉnh/thành Trà Vinh
Giới thiệu xin chào, mình là nhiiiiiiiii
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 24 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1158 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này