Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Diệp Thương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Quang Diệu
Quận/huyện Huyện Phú Giáo
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 242 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này